Sự kiện tư vấn du học hè Canada

Sự kiện tư vấn du học hè Canada
Sự kiện tư vấn du học hè Canada
Sự kiện tư vấn du học hè Canada
Sự kiện tư vấn du học hè Canada
Sự kiện tư vấn du học hè Canada
Sự kiện tư vấn du học hè Canada

Hourly Schedule

Agenda

8AM - 11AM
Starter
Starter
1PM - 5PM
Ending
Ending

Date

02 - 16 Th12 2021
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

Thêm thông tin

Read More

Vị trí

Students First Office
District 1, HCMC
Nhóm sự kiện

Nhà tổ chức

Cty TNHH Students First
Phone
0909351533
Email
info@studentsfirst.vn
Đăng ký tham gia
0908434620