WILBRAHAM & MONSON ACADEMY – TOP 88 TRƯỜNG TỐT NHẤT

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Được thành lập từ năm 1804, Wilbraham and Monson Academy thừa hưởng phong cách kiến trúc cổ điển...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ HỌC KHU DELTA | TỔNG HỢP CÁC...

Delta School District là một học khu bao gồm nhiều trường cung cấp các chương trình học độc đáo...

BIRMINGHAM INTERNATIONAL COLLEGIATE OF CANADA

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) là trường trung học đa văn hóa. Trường cung cấp...

SOUTHERN ONTARIO COLLEGIATE

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Trường trung học Southern Ontario Collegiate của Canada là trường tư thục dự bị đại học...

WILLOWDALE HIGH SCHOOL – TRƯỜNG PHỔ THÔNG TƯ THỤC TORONTO

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Willowdale High School (WHS) là một trong những trường phổ thông tư thục nằm ở thành...

RED DEER PUBLIC SCHOOL – MỘT VĂN HOÁ CỦA SỰ HOÀ...

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Red Deer Public Schools được thành lập vào năm 1993. Trường tạo ra một văn...

MAPLE RIDGE – PITT MEADOWS SCHOOL DISTRICT

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Maple Ridge - Pitt Meadows School District thành lập vào năm 1946. Hội đồng tự hào...

COQUITLAM SCHOOL DISTRICT – HỘI ĐỒNG TRUNG HỌC LỚN THỨ BA...

ĐÔI NÉT VỀ HỘI ĐỒNG Hội đồng trung học công lập Coquitlam School District lớn thứ ba của tỉnh British...

BODWELL HIGH SCHOOL – MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ ĐA...

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Bodwell High School được thành lập vào năm 1991, là trường tư thục nội trú...

OTTAWA – CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD – CƠ HỘI LỰA CHỌN...

ĐÔI NÉT VỀ HỘI ĐỒNG Hội đồng trường trung học công lập Ottawa - Carleton District School Board (OCDSB) mang...
0908434620