Trang chủ Tổng quan du học Canada Các trường đại học và sau đại học

Các trường đại học và sau đại học

UNIVERSITY OF VICTORIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU...

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Đại học Victoria là một trong những trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu...

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG University of British Columbia (UBC) thành lập vào năm 1908 là một trong những trường đại...

MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Memorial University of Newfoundland được thành lập vào năm 1925, là trường đại học công lập...

MACEWAN UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG MacEwan University được thành lập vào năm 1971, là một trong những trường đại học lớn...

BRANDON UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Brandon University được thành lập vào năm 1899, đến nay đã hơn 112 tuổi cung cấp...

ACADIA UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Acadia University được thành lập vào năm 1838, là một trong những trường đại học công...

LAURENTIAN UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Laurentian University được thành lập từ năm 1960. Đây là ngôi trường giảng dạy song ngữ...

YORKVILLE UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Được thành lập vào năm 2003, trường đại học Yorkville là một trường tư thục lớn...

ROYAL ROADS UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Royal Roads University được thành lập vào năm 1995, Royal Roads University là một trường đại...

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Thompson Rivers University thành lập năm 1970, là một trong những đại học công lập...
0908434620