Trang chủ Tổng quan du học Canada

Tổng quan du học Canada

UNIVERSITY OF VICTORIA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU...

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Đại học Victoria là một trong những trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ HỌC KHU DELTA | TỔNG HỢP CÁC...

Delta School District là một học khu bao gồm nhiều trường cung cấp các chương trình học độc đáo...

BIRMINGHAM INTERNATIONAL COLLEGIATE OF CANADA

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) là trường trung học đa văn hóa. Trường cung cấp...

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG University of British Columbia (UBC) thành lập vào năm 1908 là một trong những trường đại...

ST.THOMAS UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG St.Thomas University (STU) được thành lập năm 1910, đem lại một trải nghiệm học tập độc...

ST.FRANCIS XAVIER UNIVERSITY (StFX)

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG St.Francis Xavier University (StFX) thành lập vào năm 1853 được đánh giá là một trong những...

MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Memorial University of Newfoundland được thành lập vào năm 1925, là trường đại học công lập...

MACEWAN UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG MacEwan University được thành lập vào năm 1971, là một trong những trường đại học lớn...

CONCORDIA UNIVERSITY

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG Concordia University được thành lập vào năm 1974, là một trong những trường đại học lớn...

INTERNATIONAL CENTRE FOR EAP

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG International Centre for EAP được thành lập vào năm2009, là trường Anh ngữ học thuật tổng...
0908434620