Đại học Cape Breton (CBU) là một trong những trường đại học hàng đầu ở khu vực Đại Tây Dương của Canada, vơi sdanh tiếng ngày càng vững ạnh cả trong nước và trên thế giới. Hiện tại là nơi học tập của hơn 5000 sinh viên, tầm nhìn của CBU về giáo dục bậc sau trung học cho phép sinh viên theo đuổi các lĩnh vực học tập năng động, vô cùng phù hợp để giúp sinh viên thành công trong nghệ thuật khai phóng, kinh doanh, y tế, giáo dục, khoa học vè công nghệ. Sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia học tập tại CBU và được hưởng lợi từ cam kết đặc biệt của Trường đối với cộng đồng, phát triển kinh tế, học tập văn hóa bản địa và nghiên cứu về nhiều khía cạnh của môi trường văn hóa.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC QUAN TÂM:

Trường Nghệ Thuật và Khoa Học Xã Hội:

Cử nhân Nghệ Thuật (BA) & Cử nhân Nghệ thuật ngành Nghiên cứu Cộng đồng (BACS): Bằng học trong 3 hoặc 4 năm, hoặc lựa chọn học vượt cấp trong 2 năm

Cử nhân Nghệ Thuật và Khoa học ngành Môi trường: Bằng học trong 4 năm

Văn bằng Quản trị Công: Văn bằng học trong 2 năm, lựa chọn học vượt cấp

Trường Giáo Dục và Y Tế:

Cử nhân Khoa học Y tế ( Y tế Công cộng): Bằng học trong 4 năm, hoặc lựa chọn học vượt cấp trong 2 năm

*Một trong 6 chương trình duy nhât cấp bằng Y tế Công cộng tại Canada

Trường Khoa Học và Công Nghệ (BET):

Cử nhân Công Nghệ Kỹ thuật (BET): Văn bằng học trong 2 năm, bằng học trong 3 năm, lựa chọn học vượt cấp (12-24 tháng):

Dầu mỏNghiên cứu môi trường
Hóa họcĐiện tử và Kiểm soát

Cử nhân Khoa học (BSc): Bằng học trong 3 năm, 4 năm:

Sinh học Hóa học
Toans họcTâm lý học

Trường kinh Doanh Shannon:

Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch (BHTM): Bằng học trong 3 năm

*Bắt buộc 2 kì thực tập có lương

Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (BBA): Bằng học trong 4 năm / Lựa chọn học vượt cấp trong 2 năm

*Chuyên ngành Marketing, Quản lý Chuỗi cung ứng và Kế toán

Văn bằng sau cử nhân – 2 năm

Quản lý Kinh doanhQuản lý Chuỗi cung ứng
Phân tích Kinh doanhQuản lý Chăm sóc sức khỏe

Thạc sĩ quản trị Kinh doanh trong Phát triển Kinh tế Cộng đồng

CÁCH THỨC NỘP ĐƠN:

Nộp đơn trực tuyến tại www.cbu.ca/apply

CÁC YÊU CẦU ĐẦU VÀO CƠ BẢN:

Tổng điểm trung bình 65% trong năm cuối ở bậc trung học và/hoặc bảng điểm từ các cơ sở giáo dục
Đại học

Tổng điểm trung bình 75% đối với Chương trình Cử nhân Nghệ thuật và khoa học ngành Môi trường

Bằng Cử nhân với điểm trung bình là B đối với tất cả chương trình sau cử nhân, B+ cho Phân tích Kinh Doanh

HỌC PHÍ

Một năm cho các bằng Cử nhân và Văn bằng (10 môn học): $17,800

Tổng học phí cho các Văn bằng sau Cử nhân (12 môn học): $26,000

Học phí một năm cho MBA (CED) (8 môn học ): $20,100

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH:

IELTS – Tổng điểm 6.5; Không có kỹ năng nào thấp hơn 6.0

TOEFL – Bài kiểm tra trên giấy: 550

– Bài kiểm tra trên máy tính: 213

– Bài kiểm tra trên Internet: 80

Duolingo Undergraduate: Đạt điểm 115 cho chương trình bậc cử nhân

Duolingo Graduate: Đạt điểm 120

HỌC BỔNG:

$1500-$2000 – Yêu Cầu GPA: 8.9 trở lên